Privacyverklaring

Iedereen die om wat voor reden dan ook persoonsgegevens verwerkt of verzamelt is vanaf 25 mei 2018 wettelijk verplicht een privacyverklaring op te stellen. Of je nou een groot bedrijf bent of een blogger, als er persoonsgegevens verzameld worden is een privacyverklaring verplicht. En dat geldt dus ook voor ons blog.

Contactgegevens

https://www.foodaholics.nl
info@foodaholics.nl

Persoonsgegevens die Foodaholics verwerkt

Foodaholics verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten; je bezoekt ons blog en leest onze artikelen. Of, omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door een reactie te plaatsen onder een artikel of door ons een mail te sturen. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden. Misschien schrik je er wel van en vraag je je af hoe we je naam weten als je alleen af en toe mijn artikelen leest. Daarom maken we ter verduidelijking onderscheid in gegevens die we kunnen zien als je alleen op ons blog leest en gegevens die we kunnen zien als je een reactie achterlaat of ons een e-mail stuurt.

Als je alleen onze artikelen leest betreft het de volgende gegevens:

 • IP-adres

Als je een reactie achterlaat of ons een e-mail stuurt gaat het om de volgende gegevens (afhankelijk van wat je wel of niet invult):

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Websiteadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt
 • IP-adres
 • Apparaat type en internetbrowser
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in een reactie die je plaatst of in correspondentie
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website

Je bent niet verplicht om je echte naam, e-mailadres en/of website te vermelden. Dit is immers niet noodzakelijk voor het kunnen reageren op een blogbericht. We vinden het wel leuk te weten wie onze lezers zijn en als je meedoet aan een winactie is het natuurlijk wel handig als we je kunnen bereiken voor het cadeau. Wees je ervan bewust dat de gegevens die je invoert openbaar zijn. En als je via een inlog reageert, de foto die je daarbij gebruikt wordt ook zichtbaar.

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

Foodaholics heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij natuurlijk toestemming hebben van hun ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Aan ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming toch persoonlijke gegevens zijn verzameld over iemand jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@foodaholics.nl, dan verwijderen we deze informatie.

Doel en grondslag van het verwerken van persoonsgegevens

Foodaholics verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het kunnen verzenden van een bericht wanneer er een nieuw artikel of nieuwsbrief wordt gepubliceerd op Foodaholics
 • Het kunnen verzenden van een bericht wanneer ik heb gereageerd op jouw reactie op één van mijn artikelen.
 • Het analyseren van jouw gedrag op mijn website om daarmee Foodaholics te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foodaholics neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

De termijn van het bewaren van persoonsgegevens

Foodaholics bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van reeds eerder beschreven doelen waarvoor je gegevens worden verzameld. Foodaholics hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • De gegevens die je achterlaat bij het reageren op een artikel op onze website blijven bewaard.
 • E-mails die je ons hebt gestuurd worden na een jaar verwijderd.
 • Trackinggegevens via Google Analytics, deze blijven 14 maanden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jouw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Foodaholics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Foodaholics maakt gebruik van ‘analytische en functionele cookies’ en ‘tracking cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Toen je op onze website kwam, werd je door middel van een cookiemelding geïnformeerd over de cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor uitgebreide informatie over cookies op Foodaholics verwijs ik je door naar onze cookieverklaring.

Social media knoppen

Om het zo makkelijk mogelijk te maken om ons blogs te delen op social media heeft Foodaholics een aantal social media buttons verwerkt. De meeste social media kanalen werken met cookies. Daar hebben we geen invloed op. Lees de privacyverklaringen van de social media kanalen om te weten hoe zij met verzamelde informatie omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je gegevens op onze website achterlaat, geef je daarmee toestemming gegevens te verwerken. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Foodaholics.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@foodaholics.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. Foodaholics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De beveiliging van persoonsgegevens

Foodaholics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@foodaholics.nl.

Foodaholics heeft de volgende maatregelen getroffen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens:

 • TLS: er wordt gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Deze kun je herkennen aan ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.